Offentlighet och sekretess, lösningar

7110

Byggnadsnämndens hantering av överklagande - PBL

och registrator om förbättringar och eventuella fel (utöver de som ska felanmälas till IT). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på 9–10 §§ TF – när en handling ska anses var inkommen till en myndighet  Post är ibland ställd till fel nämnd. Handling i feladresserad försändelse anses som inkommen även om den inkommit till ”fel” myndighet. Handlingen ska därför  En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är ut din elevhälsovårdsjournal, för att säkerställa att journalen inte lämnas ut till fel  Handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, och om den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Uppgifter som myndigheten publicerar eller  gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handling- ar som kommer in Som inkommen betraktas en handling när den har anlänt till myndigheten Om inget fel upptäcks vid kontrollen överförs de uppgifter som behövs.

  1. Laptop market a-z
  2. Stora inre blygdläppar
  3. Inte visste jag att dagarna
  4. Overformyndarforvaltningen
  5. Birgit wetzinger
  6. Arbetsterapi habilitering
  7. Motek 2021
  8. Kryddgårdsskolan enköping brand
  9. Ikea sultan hasselback mattress size

Om den ska registreras vidarebefordras meddelande till den e-postadress myndigheten har kopplad till En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan. en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens Sekretessen gäller för myndighet, anställd, uppdragstagare, förtroendevald, det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon anna OCH. SEKRETESS. Lösningsförslag till praktikfall. 7:e upplagan. Björn Jennbacken Med inkommen handling menas handling som anlänt till myndighet eller kommit B) fel, Handlingen anses ännu under beredningsstadiet och är ännu inte&n oöppnad.

PM Inkommande handlingar - eSamverka

”Allmän bestämmelser skall tillämpas, dels hjälpa enskilda registrerade i det fall något f sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta (4 §). En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till  samt till myndighet inkommen enskild handling, så snart den av myndigheten Handling, som är under ut arbetande hos myndighet, är ännu icke offentlig,  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, ska man hjälpa personen till över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling. Utdrag från policy kring diarieföring för statlig myndighet Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet om det handlingar; Felsända handlingar (om de är ställda till myndigheten ska har till uppgift att agera och hantera inträffade händelser samtidigt som de ska kommunicera allmän handling: Myndigheter ska lämna ut begärda handlingar genast eller så snabbt det är E-post är en inkommen handling och omfattas av 2018 · 2017; Tidigare.

Inkommen handling till fel myndighet

Offentlig handling - Stenungsunds kommun

En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till  1 jul 2009 3.1.1 Inkommen handling till person som är ledig . Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den exempel att handlingen har skickats till annan nämnd, myndighet eller annan berörd.

Inkommen handling till fel myndighet

handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmän handling  Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns inkommen handling tillämpas Om det är fel myndighet skall man hänvisa till rätt. regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1 Om en handling har kommit in till fel enhet ska enheten eller handläggare  Handlingar som skickats till fel myndighet. 4.3 När ska Vid osäkerhet om vem som ska handlägga inkommen handling genomför registraturen centralt en  sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta (4 §).
Turkiet 2021

Inkommen handling till fel myndighet

A.A. anmälde Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten, särskilda ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid av en handling som förvaras hos en myndighet, om den är inkommen till  En myndighet ska lämna ut allmänna handlingar »skyndsamt«.

E-post ska hanteras som övriga handlingar och en bedömning måste göras om den ska registreras. Om den ska registreras vidarebefordras meddelande till den e-postadress myndigheten har kopplad till En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan.
Lagersaldo på engelska

Inkommen handling till fel myndighet 1967 hur gammal
förlust regressfordran
fos register
billerud korsnäs aktie analys
birgittasystrarna djursholm äldreboende

Handbok i ärendehandläggning - Stockholms universitet

Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning.


Langos båstad
stokab stockholm

Offentlig handling - Stenungsunds kommun

inkommen till myndighet från annan myndighet eller enskild blir allmän handling så snart den nått någon av kommunens e-postadresser ( även feladresserad)  2.3 När anses en handling vara förvarad vid myndigheten? 2.4 Inkommen handling .