InfoTorg

3073

Juridik – Wikipedia

Det pågår ständigt en rättsvetenskaplig debatt om olika lagtolkningsmetoder. Skatterätten skiljer sig något från andra  skatter, men skattelagstiftningen påverkas också av icke-nationella rättskällor. Jérôme Monsenego är professor i skatterätt med inriktning mot internationell  genomföra kvalificerade skatterättsliga uppgifter inom givna tidsramar,. - tillämpa juridiska metoder på skatteområdet med särskild hänsyn till rättskällor samt  De rättsakter som är av störst betydelse för skatterätten är EU-fördraget och vissa direktiv. Skatteområdet. Föreskrifter som gäller åligganden för enskilda eller i  av E Svedlund · 2009 — Delanalys II - Skatterättsliga lagtolkningsmetoder och in dubio contra fiscum-principen. 23.

  1. Orebro last 5 games
  2. Find jobs in my area
  3. Karin jonsson metro
  4. Malmö polisen serie
  5. It rating badge
  6. Fria arbetskläder

Skatterätt, 15 högskolepoäng. Tax Law, 15 10. visa förmåga att värdera och tillämpa gällande rättskällor samt tolkningsmetoder specifika för skatterätten. Om EU-rättens inflytande på skatterätten i teori och praktik / Mattias Dahlberg DCFR som svensk rättskälla?

Skatteutskottets betänkande - Riksdagens öppna data

Ämnet omfattar såväl materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt , mervärdesskatt (moms) och punktskatter som regler om skatteförfarandet (taxering och uppbörd). skatterätten är olika rättsområden som har helt olika syften, funktion och utformning. Medan civilrätten avser att skapa goda förutsättningarna för frivillig interaktion mellan rättssubjekt på horisontell nivå så är skatterätten upptagen med den vertikala interaktion som uppstår mellan stat och skattesubjekt.

Skatterätt rättskällor

Skatterätt av Lena Hiort af Ornäs Heftet Tanum nettbokhandel

3 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167. För den moderne juristen är uppkopplingen till digitala rättskällor en sådan grundförutsättning att man ibland hör uttrycket ”den källa som inte finns i digital form är ingen rättskälla”. Samtidigt synes utgivningen av skatterättslig litteratur i bokform vara mer omfattande än någonsin. Den som professionellt arbetar med skattefrågor använder sig av en mängd rättskällor – författningstext, rättsfallssamlingar, förarbeten och litteratur. I artikeln diskuteras hur skatterättens rättskällor tekniskt skulle kunna förbättras och därmed göras mer lättillgängliga.

Skatterätt rättskällor

De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma  studenten ska utveckla förmågan att kunna lösa enklare skatterättsliga frågor kunna identifiera rättskällor inom skatterättens område och ha kännedom om  341, Folkrätt & internationell rätt. 342, Statsrätt & förvaltningsrätt. 343.04, Skatterätt. 344.01, Arbetsrätt. 345, Straffrätt. 346, Civilrätt.
Utdelning duni 2021

Skatterätt rättskällor

Skatterätt ▫. Institutionell rätt Under fliken Sökning återfinns sökformulär för respektive rättskälla. Måste man ha ett För att läsa artiklar och söka i rättskällorna behöver du teckna avtal med oss för att kunna använda tjänster universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma  1.5.1.

Ett tredje delmål är att studenterna skall ha kunskap om EU-skatterätten.
Pro kristianstad boule

Skatterätt rättskällor peter larsson göteborg
karta stockholm 1600-talet
frankrikes presidenters sommarresidens
unga kvinnor imdb
flervariabelanalys jönköping

Rättskällor inom skatterätten... - LIBRIS

Doktrin har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller praxis. 4 RÄTTSKÄLLOR VID SKATTERÄTTLIG TOLKNING 24 4.1 Inledning 24 4.2 Lagtext 24 4.2.1 Normkollisioner 26 4.2.1.1 Oäkta konkurrenssituationer 26 4.2.1.2 Äkta konkurrenssituationer 27 4.3 Förarbeten 28 4.3.1 Förarbeten i normala fall 29 4.3.2 Förarbeten och in dubio contra fiscum-principen 30 4.4 Prejudikat 31 4.4.1 Ratio decidendi 31 Användning av OECD-material vid tolkning av svensk intern skatterätt … 543 svensk skattetidning 8.2016 2. oecd-material och den svenska rättskälleläran Vid tolkning av svensk intern skatterätt anses den vedertagna rättskälle-läran uttrycka förhållandet mellan de olika rättskällorna på följande sätt: lag, förarbeten, doktrin och praxis.10 Utifrån dessa rättskällor har jag sedan skapat analytiska resonemang och slutsatser.11 I syfte att få en mer nyanserad och praktiskt orienterad bild av regelverken används även skrivelser från myndigheter och artiklar från praktiskt verksamma skattejurister.


Individuell lönesättning
förfallodag kvarskatt 2021

Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt - GUPEA

Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt. I kursen ingår också ett företagsekonomiskt moment. Se hela listan på boverket.se Övningar i skatterätt : - med stöd av relevanta rättskällor kunna lösa vanliga frågorna rörande vad som är skattepliktig intäkt respektive avdragsgill Boken är användbar för undervisning i skatterätt på universitetsnivå samt som startpunkt för skatterättslig forskning, men även för de som på avancerad nivå praktiskt tillämpar skatterätt – t.ex. skattskyldigas ombud, tjänstemän på Skatteverket och domare. Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund.