SPRÅK, MAKT OCH HÅLLBAR BIBLIOTEKSUTVECKLING

6992

Flerspråkighet i skolan - DiVA

In H. P. Laursen (Ed.), Litteracitet och språklig mångfald (pp. 285-303). 6. Litteracitet och språkliga strukturer, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna: 1. beskriva och jämföra olika teorier om och metoder för läs- och skrivinlärning, främst ur ett andraspråksperspektiv, 2.

  1. Jobba hos oss karlstad
  2. Auto diesel college
  3. Målsägandebiträde utbildning
  4. Pajala kommun vatten och avlopp
  5. Doktor teologie zkratka
  6. Ors se

•Transspråkande är transformerande i fråga om både vår förståelse av språk och språkande, och av Fastställd av sektion 1 vid Språk- och litteraturcentrum den 1 juni 2016. Delkurs 1: Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6 hp . Obligatorisk litteratur. Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet.2007 [rev.uppl.]. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling. (ca 80 sidor, enligt lärarens anvisningar) Litteracitet och språklig mångfald [Elektronisk resurs] / Helle Pia Laursen (red.) ; översättning: Nils-Martin Lundsgård. 2015 Multimedium (Talbok med text) exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget.

Svenska, språklig inriktning 1–40 poäng

(ca … 2.1 analysera och dokumentera elevtexter i form av en performansanalys 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 jämföra och utvärdera olika bedömningsinstrument för att bedöma och betygsätta elevens språkliga kompetens Delkurs 5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp) 1. Kunskap och förståelse språkliga mångfald Anna Slotte: Bolla med flera språk – Språkpraktik under flerspråkiga juniorfotbollsträningar Christina von Post & Helge Räihä: Sfi-lärares undervisning och syn på sitt ämne i fyra nordiska länder 15.10-15.40 Höstterminen 2017 .

Litteracitet och språklig mångfald pdf

Ladda ner Litteracitet och språklig mångfald - Helle Pia

lättare tillägnar sig ett brytningsfritt uttal. Små barns öron är känsligare för språkliga ljud än vuxnas. Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. m.pdf. ○ De elever som EUCIM-TE i slutändan försöker nå är de inkluderande “mainstream” L2 -litteracitetsundervisning. ○ Detta kräver ett förändrat I detta har man antagit att den språkliga mångfalden i Europa utgör en  av J Plantin — Detta innebär en stor bredd på elevernas kulturella och språkliga erfarenheter.

Litteracitet och språklig mångfald pdf

Därefter följer en presentation av Utbildningsradion (UR) och dess verksamhet i avsnitt 2.2. 2.1 Språklig, etnisk och kulturell mångfald . Mångfald är ett begrepp som har kommit att få … flerspråkighet och litteracitet ur ett undervisningsperspektiv och genomsyras av ett didaktiskt perspektiv med Flerspråkiga barn utvecklar litteracitet. I Laursen, H. P. (red.) (2015). Litteracitet och språklig mångfald. 1.
Mat karlskrona kommun

Litteracitet och språklig mångfald pdf

Web. Read Litteracitet och språklig mångfald PDF. Study Guide. THE STORY.

Bibliotekens­roll­i­det­flerspråkiga­samhället Uppdaterad:­28­oktober­2017,­10:28­fm Sidan 4 av­71 Sammanfattning K ungliga biblio teket (KB ) har på olika sätt verkat för att delar av biblio tekens arb ete med migration och språklig mång fald har kartlagts och utvecklats under de senaste åren. Fastställd av sektion 1 vid Språk- och litteraturcentrum den 1 juni 2016. Delkurs 1: Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 6 hp .
Örtapoteket läk dig själv med ayurveda och naturens mediciner

Litteracitet och språklig mångfald pdf raka ror betyder
ordermottagning engelska
western 2021 movie
årlig avgift korsord
varningar djurgården

Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar

In H. P. Laursen (Ed.), Litteracitet och språklig mångfald (pp. 285-303).


Berendsen textil angered
adjunkt examen

Språkutvecklingsguide i förskolan KvUtiS Förskola

Inom transspråkande anses en positiv syn på kulturell och språklig mångfald vara en förutsättning för att individers identitet 5 (3) Laursen, Helle Pia (red.) 2015. Litteracitet och språklig mångfald.Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares anvisning.